dilluns, 28 de setembre del 2009

Els Blocs

A l'última classe de Gestió de la informació i TIC vam veure un vídeo relacionat amb els blocs. On hi hem pogut veure l'evolució de la informació al llarg dels anys.

Anys enrera les noticies només apareixien a la prensa i eren redactades per periodistes, però avui en dia amb l'aparició dels blocs on s'hi poden penjar noticies amb més punts de vista, i els usuaris ho poden llegir i hi poden fer comentaris relacionats amb el que ha llegit. Als blocs s'hi poden fer un conjunt d'entrades, i aquestes quedaran permanents als blocs i sempre es podran veure.

Els Blocs són noves eines de comunicacions, on hi queda enregistrada molta informació.

diumenge, 27 de setembre del 2009

Interactivitat

Les idees principals del vídeo son:

  • Al llarg dels anys els ordinadors han evolucionat progressivament. Amb el temps els ordinadors han passat de ser només màquines de càlcul, a començar a treballar amb textos, també sons i desprès amb imatges.
  • Hi ha hagut persones que han fet grans innovacions com són el ratolí, el CD-Room, l'hipertext, l'hipermèdia,...
  • Els ordinadors i internet tenen aplicacions educatives i lúdiques, però també és una interacció social i comercial.

diumenge, 20 de setembre del 2009

Benvinguts!

Sóc l'Anna Muñoz Navarro, estudiant de 1er curs del Grau d'Educació Infantil a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.
Aquest bloc esta creat amb l'intenció de fer un recull de nous coneixements, experiències, idees, treballs...i per tant serà un ajut per familiaritzar-me en el món de les noves tecnologies.
Fins aviat!